LES INVERSIONS EXITOSES CONSISTEIXEN EN
SABER GESTIONAR EL RISC,
NO EN EVITAR-LO.

Frank Lloyd Wright

LES INVERSIONS EXITOSES CONSISTEIXEN EN
SABER GESTIONAR EL RISC, NO EN EVITAR-LO.

Frank Lloyd Wright

El suport i l’experiència de SIMARRO durant tot el nostre període d’inversió, permet als equips directius de les nostres companyies participades, solapar processos complexos com una adquisició, amb la gestió del creixement orgànic del dia a dia, accelerant la creació de valor.

Model

d'inversió

  • Enfocament: Companyies de Mid-market no cotitzades
  • Tamany: Entre 300K€ i 10M€ de valor de l’empresa.
  • Posició: Participacions majoritàries com a regla general.
  • Sectors: Generalista i especialitzats en entorns industrials i de servei.
  • Geografia: Focus a Andorra, però amb capacitat d’invertir internacionalment.

El nostre

seguiment

CREIEM EN LES PERSONES. INVERTIM EN LES SEVES EMPRESES.  CREEM FUTUR. 

Les vostres consultes

són fonamentals per a nosaltres